TR / EN
FRI | Façade Researches Instutite
FRI | Façade Researches Instutite
Hakkımızda
Kuruluş

FRI,proje sahipleri ve(veya)proje oyuncularına teknik destek vermek, alternatif ürünler ve uygulama teknikleri için bilgi üretmek, cephe projelerinin mimari& fonksiyonel beklentilere uygun ve uluslararası standartlarda sonuçlanmasına katkı sunmak amacıyla Bülent Kurt tarafından 2010 yılı aralık ayında Ankarada kurulmuştur.

Cephe alanındaki detay ve uygulama becerilerini sektörle daha geniş bir yelpazede paylaşmak ve geliştirmek üzere 2011 yılında merkezi İstanbula taşındı.

Özellikle Avrupa merkezli projelerde cephe firmalarına ya da müteahhit firmalara teknik hizmet vermek ve görüşmeleri yürütmek, aynı zamanda yurt dışından özel ürün belirlenmesi ya da tedarik konusunda çalışmalar yapmak üzere 2016 Yılı başında Almanya ofisi kuruldu.

Şirket Tüzüğü

FRİ CEPHE ARAŞTIRMALARI PROJE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. TÜZÜĞÜ

FİRMANIN ADI - MERKEZİ
Madde 1 :
Firmanın adı; FRI CEPHE ARAŞTIRMALARI PROJE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ’dir.
Kısa adı FRİ (FaçadeResearchesInstitute)’dir.
Merkezi İstanbul’dadır.

AMACI
Madde 2 :
Yurt içi ve yurt dışında binaların özellikle dış cephe kaplamasına ilişkin her türlü çalışmaya yönelik birikim oluşturmak,  ar-ge çalışmaları yürütmek, ürün firmaları ve cephe uzmanlık firmaları ile yakın irtibatta olmak, uluslararası standartları, yönetmelikleri ve trendleri takip etmek, yatırım kararı sonrası mimari fikir, inşaat ve cephe uygulama aşamalarında ihtiyaç duyan firma, kişi ya da kurumlara danışmanlık hizmeti vermek, ürün kararlarının verilmesine, mimari fikre uyumlu detayların oluşturulmasına, teklif alma dosyalarının ve şartnamelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak, projelerin uygun firmalara ve doğru bedellerle yaptırılması ile ilgili yöntem oluşturmak ve standartlar belirlemek, cephelerin ısı-su-ses yalıtımı,  yangın, hırsız, kurşun, bomba emniyeti, statik ve estetik optimizasyonu, çevre ve enerji kontrolü odaklı olarak sonuçlandırılmasını sağlamak ve denetlemek, yurt dışında iş yapmak isteyen yerel firmalara idari ve teknik konularda destek olmak ve profesyonel ihtiyaçlarını karşılamak,  cephe konusunda uzman personel ihtiyacının karşılanması ile ilgili birikimlerini paylaşmak, uygulamalı eğitimler vermek ya da eğitimlere aracılık etmek,  cephe terminolojisinin oluşturulmasına katkıda bulunmak, üniversitelerin mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile işbirliği geliştirmek, cephe teknikleri ve uygulamaları konusunda sektöre hizmet vermektir.

Bu amaçlarla yurtiçi ya da yurtdışında bulunan Rüzgar, Darbe, Deprem gibi yükler, Hava, Su, Ses, Isı gibi sızmalar, Paslanma, Çürüme gibi bozulma ya da işlevini kaybetme durumları, Yangın gibi riskler ve önlemleri , Enerji Tasarruflu ve Çevreci Binalar ile ilgilenen uzman test merkezleri , danışmanlık ofisleri ya da bilimsel kuruluşlarla yakın iletişimde çalışır.
FRİ Anayasa’ya bağlı, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı, yürürlükte olan kanunlara ve yönetmeliklere  duyarlı,  etkin cephe danışmanlık firmalarından biri olma amacındadır.

FRİ gerek gönüllülük esasına göre gerekse ticari ilişkilerle cephe sektörünün uluslararası normlarda faaliyet göstermesinde ve kalite ve çevre odaklı sonuçlara ulaşmasında hem yol gösterici hem yol arkadaşı olmak amacındadır.

ÇALIŞMA KAPSAMI
Madde 3 :
FRİ’nin danışmanlık hizmeti kapsamı, hizmet vereceği projelerin bulunduğu aşamaya göre ortaya çıkmaktadır.
Proje;
Mimari fikir aşamasında ise

 • Proje maliyetleri ile uyumlu alternatif cephe sistemleri hakkında fizibilite çalışması yapmak.
 • Genel cephe kararlarını binanın odaklandığı işlevlere ve uyumlu olarak detaylandırmak ve maliyetlendirmek.
 • Prensip detayları oluşturmak ve kalite sınırlarını çizmek
 • Detayları yazılı olarak şartname ve tanıımlamalarla bütünleştirmek.

İhale aşamasında ise

 • İhale evraklarının ve teklif alma dosyasının  oluşturulması,
 • Teklif veren firma sınırlarının tanımlanması.
 • Keşif analiz listelerinin oluşturulması ve teklif kapsamının net bir şekilde tanımlanması.
 • İş yapış yönteminin tanımlanması
 • Teklif veren firmaların analizi ve kısa listenin işverenle birlikte belirlenmesi.

İnşaat aşamasında ise

 • İş programı dosyasının etüdü ve denetimi
 • Uygulama firmasının iş yapış yöntemlerinin denetimi.
 • İş güvenliği detayları ve denetimleri
 • Mock-up detayları ve denetimleri
 • Proje toplantıları, şantiye toplantılarına iştirak ve uygulama denetimleri
 • Kalite ve test süreçleri kontrolü ve denetimleri
 • İşin teslim alınması

işleri veya süreçleri kapsamı oluşturmaktadır.
ÇALIŞMA ŞEKLİ VE PRENSİPLER
Madde 4 :

Projenin hacmi, kapasitesi ve uzmanlık ihtiyacına uygun olarak hizmetin kesintisizliği ve eksiksizliği için yeterince personelin veya ehil kadroların proje içerisinde yer alması ile ilgili kararları işin başlangıcında verir ve uygular.

FRİ danışman sıfatıyla diğer tüm danışmanlık hizmetlerinde olduğu gibi hizmet alan kişi ya da kurumlarla ilişkilerinde önce güven esasına dayalı olarak sonra ticari teamüllere ve piyasa kurallarına bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

FRİ faaliyetlerinin tamamını karşılıklı hizmet alan kurum ya da kuruluşlarlayazılı olarak yürütür, yazılı taleplerle ya da bildirimlerle harekete geçer, yön değiştirir ya da faaliyetlerine son verir.

FRİ projelerde başka firma ya da kurumların sorumlulukları ile kendi sorumluluklarını net bir şekilde ayırır ve bunu da hizmet alacak firmaya bildirir ve hiçbir şekilde diğer kurum ve firmaların sorumluluklarını üstlenmez.

FRİ çalışmalarında aksi özellikle talep edilmedikçe ve ihtiyaçlar zorunlu kılmadıkça yerli ürünleri kullanır, kaliteli, ekonomik,
çevre duyarlılığı yüksek sistemleri tercih eder.

FRİ ana işveren, mimar, müteahhit ya da uygulayıcı firma arasında bir yandan hizmet verdiği firmanın çıkarlarını korurken
diğer yandan mesleki disiplin ve etik anlayışı ile tarafsız bir denge unsurudur.
ÇALIŞMA ALANLARI
Madde 5 :
FRİ’nin iki temel çalışma alanı vardır bunlardan biri firmanın kendi merkez ofisi diğeri projenin ortaya çıktığı saha ya da şantiyedir. FRİ bir yandan işin devam ettiği şantiye sahasında bulunurken bir yandan proje oyuncularının cephe ile ilgili faaliyetlerinin bir parçasıdır ve kesintisiz bilgi sahibidir.

FİRMANINANA FAALİYETLERİNİ DEVAM ETTİRİRKEN YAPABİLECEĞİ DİĞER İŞ ve İŞLEMLER
Madde 6 :
Firma ana faaliyetlerini belirlenen etik prensipleri çerçevesinde yürütmek konusunda taviz vermeden ihtiyaç duyan nihai müşteriye veya müteahhite butik cephe veya kapı pencere projelerinin yürütülmesinde yüklenici olarak çalışabilir.
FRİ yurt içi ve yurt dışından her türlü taşınır ve taşınmaz malların haklarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi gayrimaddi ve maddi haklara sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve sözleşmeleri gerektiğinde fesih edebilir.

FRİ dönemsel olarak belirleyeceği bazı faaliyetlerini kâr amacı olmaksızın yürütebilir, beraberinde firmanın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan ticari faaliyetlerle gelir elde edebilir.

FRİ birikimlerinden faydalanan paydaşlarını veya personellerini yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle eğitime, sertifika programlarına gönderebilir.

FRİ amaçları doğrultusundaki çalışmaları ilerletmek ve geliştirmek amacıyla yasal durumunun verdiği izinlere göre eğitim ve test merkezleri, tatbiki imalat sahası kurabilir ve işletebilir.

FRİ faaliyetleri doğrultusunda katalog, broşür ve benzeri yayınlar yapabilir , radyo ve televizyonlar için amaçları doğrultusunda programlar hazırlayabilir veya varolan programlara konuk olarak katılabilir.
FRİ, amacını gerçekleştirmek için yapacağı iş ve işlemlerde Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı kalır ve siyasetle uğraşmaz.

KURUCULAR - YÖNETİM
Madde 7 :
Firmanın kurucusu Bülent KURT’tur.
Bülent KURT – Odtü Ekonomi Bölümü - 2000 Mezunu - 19427716760
Baraj Yolu Caddesi Pamukova Sokak No: 2B-6 Madenler Mahallesi – Ümraniye - İstanbul

Kurucu Bülent KURT birinci yönetici gerçek kişidir.

 
PERSONEL POLİTİKASI
Madde 8 :
Yukarıdaki prensiplere uygun hareket edecek, mesleki becerileri ve planları FRİ çalışma kapsamı ile uyumlu ve en az 4 yıllık lisans mezunu gerçek kişiler çalışabilir.

Personel alımları serbest başvurular, personel alım ilanına bağlı başvurular veya referanslı başvurular sonrasında olabilir.
Personel alımındaki bilgiler değerlendirip en geç 3 gün içinde karar başvuru sahiplerine bildirilir.

Türkiyede yerleşme ya da çalışma hakkına sahip olan yabancı gerçek kişilerFRİ’de çalışabilirler.

FRİ etik anlayışı veya iş ahlakı ile net bir uyumsuzluğu tespit edilen personeller ile iş sözleşmesi kesin olarak fesher.
 

MÜŞTERİ POLİTİKASI
Madde 9 :
FRİ için mevcut müşterilerine verdiği hizmetlerin devamlılığı, kalitesindeki süreklilik önceliklidir.
Projelendirme çalışması yoğun, farklı yapı elemanlarından oluşan komplex projeler uzmanlık alanıdır ve ilgi alanındadır.
FRİ yukarıdaki esaslara bağlı kalarak birebir ilgilenemeyeceği hiçbir projeli işe talip olmaz.
Müşterilerine karşı açık fikirli ve samimidir aynı anlayışı karşı taraftan da bekler.
Bu ilkelere zarar vermeyecek her yeni iş ya da müşteri ise hedef kitlesindedir.

Halihazırda başka firmaların sözleşme aşamasına geldiği, yoğun çalışma yürüttüğü projelere müşterisinin açık talebi ve desteği olmadıkça dahil olmaz. Rekabet anlayışıyla değil, değerli gördüğü sektör firmalarına bilmeden de olsa zarar vermeme anlayışıyla hareket eder.

FRİ etik anlayışı veya iş ahlakı ile net bir uyumsuzluğu olduğunu düşündüğü proje ya da proje sahipleri ile iş ilişkisi kurmaz.

 

TEDARİKÇİ POLİTİKASI
Madde 10 :
FRİ bir yandan mevcut tedarikçileri ile potansiyelini devam ettirirken, piyasadaki tüm tedarikçilere de eşit mesafede ve her an çalışabilme ihtimali içindedir.
Hizmet kalitesi yüksek, fiyat mertebesi makul seviyelerdeki tüm tedarikçiler çalışma çemberi içerisindedir.
Tedarikçilerine karşı açık fikirli ve samimidir aynı anlayışı karşı taraftan da bekler.

Halihazırda alımları konusunda bildirimde bulunduğu tedarikçilerini çok özel durumlar olmadıkça değiştirmez ve tedarik zincirini aynı firma ile tamamlar. 

Tedarikçilerinin fiyat bilgilerini sözlü olarak paylaşabilir ancak tedarikçilerine ait dokuman, teklif , yazılı metin ya da formları hiçbir şekilde başka tedarikçilerin görüşüne sunmaz.

FRİ standartlar ve kalite anlayışı çerçevesinde benimsediği markalara bir yandan sadık kalırken, muadil markalara da eşit mesafededir ve her an kullanabilme ihtimali içerisindedir.

FRİ etik anlayışı veya iş ahlakı ile net bir uyumsuzluğu olduğunu düşündüğü tedarikçilerle iş ilişkisi kurmaz.

 

GÜNCELLEME TOPLANTISI ve YERİ
Madde 11 :
FRİ, her altı ayda bir defa, yılda iki defa olmak üzere Şirket Hedefleri, Müşterileri ve Çalışma Prensiplerini gözden geçirir ve güncellemelerini yapar. Güncellemede amaç bir yandan sürekli yenilenme ve kabiliyetleri artırma iken çalışma etiği ve prensipler kati bir şekilde korunur.

FRİ yaratıcı düşüncesine katkıda bulunabilecek her yerde toplanabilir hatta bunun için özellikle farklı mekan ya da şehirleri tercih eder.
 

KARAR ALMA YÖNTEM VE BİÇİMLERİ
Madde 12 :
FRİ politika ya da yöntem değişikliği kararlarını, personel ya da tedarikçi politikalarındaki değişiklik kararlarını Şirket Yönetiminde yer alan kişiler arasında görüş alışverişleri neticesinde oybirliği ile alır.

Teknik ya da idari konularda mevcut düzen sistem dokümanlarında tariflenmiş ve detaylandırılmıştır. Şirket kural olarak bu dokümanlarda tariflenen yolları izler ve yine bu dokümanlara ek olarak hazırlanmış formlar, listeler, kayıt evrakları kullanılır.

GELİRLER – MAL EDİNME
Madde 13 :
FRİ gelirleri

 • Tahhüdünde bulunduğu danışmanlık ve proje yönetim faaliyetlerinden
 • Taahhüdünde bulunan üretim ve montaj yönetimini de kapsayan uygulamalı işlerinden
 • Varsa mülk ya da araçlarının kiralamalaından  meydana gelir.

Anlaşmalı olduğu bir projede işvereni ve gelir sağladığı taraf tektir. Aynı projede farklı taraflardan farklı adlar altında gelir sağlama yoluna gitmez.
Anlaşmalı olduğu bir projede tavsiye ettiği ya da detaylarında kullandığı tedarik firmaları ya da sistemlerinden de gelir sağlama yoluna gitmez.
Kanunların ve kuruluşların yasal sınırlar içerisinde ve resmi olarak sağlayacağı maddi destek, kredi ya da faydaları azami ölçüde kullanmaya gayret eder.
FRİ yurtiçinde ya da yurt dışında yatırım ya da kullanım amaçlı taşınmaz mallar edinebilir.

ŞUBE YA DA BAĞLI FİRMALAR
Madde 14:
FRİ yurtiçinde ya da yurt dışında şirket hedefleri ve faaliyet alanları doğrultusunda firmalar kurabilir, şube açabilir, ortaklık yapabilir, resmi izinler ile yabancı firmalar adına temsilcilik açabilir.
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 15 :
Şirket Kurucu Yönetim unsurlarının oybirliği ile tüzük değişikliğine karar verebilir. Bu değişikliği İnternet sitesi aracılığı ile yayımlar. Tüzükte yapacağı değişiklikleri farklı yollarla yayımlamak ya da bildirmek gibi bir zorunluluğu yoktur ve FRİ dışında
Yapıların bu durumdan karşılaşacakları durumlarla ilgili hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

FRİ CEPHE ARAŞTIRMALARI PROJE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
A. Baraj Yolu Caddesi Pamukova Sokak No: 2B/6
34776 Madenler - Ümraniye / İstanbul
T.
(+90 216) 540 26 58
F.
(+90 216) 540 26 59
M.
FacebookInstagramLinkedin
© 2018 Tüm hakları saklıdır.